Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Детски болести


   Специалистите в кабинета по детски болести към Медицински център Авицена са д-р Катя Бончева 

  Приемни времена: 

    Понедленик Вторник Сряда  Четвъртък Петък
  д-р Катя Бончева 15:00 - 19:00ч.   10:00-14:00ч.   10:00-14:00ч.
  д-р Борис 
  Стоилов
    16:00-19:00ч.   16:00-19:00ч.   


  В кабинета по Детски болести се извършват : 

  • консултации
  • профилактични прегледи 
  • имунизации

   Детската лекарска консултативна комисия (ЛКК) се сътои от трима члена     ( д-р Катя Бончева, д-р Величка Опаранова и д-р Снежа Мишева) и  заседава всеки четвъртък. 
      


  Регистратура: 

  02 866 55 80,
  0894 363 074
  email: info@mc-avicena.com