Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Медицински център Авицена предлага на своите пациенти кабинет по Неврология   Неврологията е част от медицината,която се занимава с изучаването на нервната система и проблемите около нея.Неврологията се занимава с диагности и лечение на всички заболявания , които се отнасят до централната , периферната и вегетативната нервна сиситема.В кабинета по Неврология на медицицнски ценър Авицена  се предлагат следните дейности:

  • консултативни прегледи
  •  детски неврологични консултации
  • ЕЕГ-електроенцефалография
  • електромиография
  • лечение и възможност за диспансеризация на болестта на Паркинсон , епилепсия , множествена склероза и др.
  •  лечение на неврози и гранични състояния

  Телефони за записване на час:
  02 866 55 80 , 0894 363 074  /  email: office@mc-avicena.com