Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Консултативен кабинет за психично здраве - Проект " Свети Наум"


  психично здраве

  Консултативният кабинет по психично здраве “Проект Св. Наум” се намира на територията на медицински център “Авицена.

  За повече информация посетете: www.proecta.eu


  Телефони за връзка:

  +359 878 28 45 36,
  +359 2 866 55 80  
  email: contact@proecta.eu