Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 •  Kабинет по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ , ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И ХОМЕОПАТИЯ

  Д-р Златка Стаматова 


  Вътрешни болести е най- всеобхватната  медицинска специалност. Тя  е ориентиранкъм  диагностика и лечение на забоваляванията на белите дробове , сърцето , стомашно - чревния тракт , пикочо - половата сиситема , ревматичните заболявания и много други.Поради познанията си в много области на медицината лекарите интернисти правят обстойни прегледи за цялостното физическо и здравно състояние на пациентите и впоследствие при необходимост лекуват диагностицираното заболяване.Затова в медицински център Авицена нашите специалисти извършват следните дейности:

  • Преглед за цялостното физическо състояние
  • Диагностика на заболяване
  • Изготвяне на индивидуална програма за лечение в зависимост от здравосовното състояние.

   Като компонент обвързан с кабинета по  вътрешни болести  разполагаме и със специалист по  професионални болести . Тази сфера на медицината  е свързана с изучаването , диагностиката , експертизата и лечението на болестите , предизвикани от вредното действиe на различни рискови фактори , придизвикани от работната средa и трудовия процес. Навременната конслутация и диагностика е от съществено значение за нормалния живот на човек и възможността му да прилага професията си без болка , затова нашият специалист по професионални болести прилага:

  • Диагностика на професионални заболявания
  • Консултации в областта на професионалната патология
  • Своевременно известие при съмнение за професионално заболяване
  При желание на пациента нашите специалисти могат да провеждат и лечение с хомеопатия :
  • Лечение с лекарства от традиционната медицина.
  • Лечение с традиционни лекарства, в комбинация с хомеопатични.
  • Лечение само с  хомеопатия и хомеопатични средства.

  Телефони за записване на час:
  02 866 55 80 , 0894 363 074  /  email: office@mc-avicena.com