Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • NLS  (Нелинеен анализ на състоянието на организма и тестване на препарати)
  Иновационен метод за компютърна диагностика и лечение с програма  Сенситив-Имаго 530 СЕ.
      
  Това е  нова лечебна компютърна технология за диагностика и възстановяване на здравето.
    
      В основата на метода Сенситив-Имаго лежат научни разработки и теоретични изчисления за вълновата природа на намиращите се около нас биологични обекти. Вълните, които ни заобикалят, се различават една от друга по своите характеристики(енергия ,заряд и информация).Клетките в организма  притежават точни , биоелектрични характеристики.Експериментално е доказано ,че при патологични процеси те могат бързо и мащабно да се изменят.
     При нарушаване процесите на саморегулация в организма започва образуване и натрупване на „неправилни“ ,патологични електромагнитни колебания ,което води до развитие на различни заболявания.
  Системата „СЕНЗИТИВ ИМАГО 530 СЕ “  извършва  енергоинформационна диагностика на началните изменения в структурата на атомите и клетките ,чието проявление е нарушената хомеостаза /баланс/ на организма. Програмата сравнява електромагнитния спектър на организма със стандарти в своята база данни.
     Чрез сензорите на апарата се сканират всички органи и системи на човешкото тяло като информацията се обработва с мощен софтуер и дава отговор за протичащите патологичните процеси още в начален стадий – преди появата на болестните симптоми (болка ,дискомфорт ,слабост и други).

  Достоверността на изследването  е 96-98%.
  Изслеването е напълно безвредно.
   
     Този метод има съществени предимства пред традиционните методи на медицинска диагностика ( ултразвуковото изследване ,рентгеновата компютърна  томография),  но и  се различава  значително от тях:
  -      дава цялостна картина за състоянието на човека ,като отчита резервните му възможности – адаптация и декомпенсация
  -      анализира степента на изменение в съответната система /храносмилателна , сърдечно-съдова и т.н./
  -      идентифицира промените – функционални и органични
  -      диагностицира всеки отделен орган и тъкан – до клетъчно ниво
  -      открива наличието на болестотворни вируси, гъби, бактерии - сила на инфекцията, както  и засегнатите органи и системи
  -      отразява алергичните проявления
  -      препоръчва храни, които са особено полезни  и такива, които трябва да се избягват
  -      прави хромозомен тест – наследствена предразположеност към заболявания.
   
   
   
  Компютърната система има и лечебна програма :
   
  1.Директно биорезонансното въздействие.
   
  1.1Честотна компенсация  - това    е принципно нов метод за безмедикаментозно лечение и профилактика , при който се използват собствените електромагнитни колебания на пациента , разделят се на здрави и болестни   , подтискат се болестните и се възстановяват здравите.
  Апаратът влияе на подкоровите зони на мозъка – формира образ „ЗДРАВЕ“ чрез  честотно –вълнова корекция.Това води до бързо постискане на острото състояние ( болката) , ускорява процесите на компенсация и оздравяване.
   
  1.2.Биорезонансна терапия– директно въздействие върху патологичните електромагнитни колебания до достигане на нормални нива.Този метод е по – ефективен ,но изисква продължителност  до 10 процедури.
   
   
  2.Индиректно въздействие
   
  2.1.Тестване на вече назначено лекарство за ползата му върху здравето /вегето тест/
   
  2.2.Зареждане на информационни препарати/спектронози  или нозоди „болестни продукти“/  чрез „обърната вълнова енергия“ ,която разрушава откритите бактерии ,вируси и други причинители.
   
  2.3.Зареждане на физиологичен спектронозод  - върху определена матрица/ вода ,спирт ,захар/ се задава информация на здрав орган , която в рамките на дни / напр. 10/ въвежда в норма честотно –въЛновата характеристика на болния орган или система.
   
      Спектронозод е информационно лекарство ,което се създава от софтуера То може да бъде създадено чрез запис на вълновата характеристика на избран материал – матрица /вода ,алкохол ,захар/Използва се принципът на хомеопатията.
   
  3. Честотни генератори
   
  В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА  прилагаме и биорезонансна терапия  с честотни генератори. С тях  се унищожават вреднитепатогени - различни вируси, бактерии, паразити  в човешкия организъм, които са основна причина за болестите. Използватсе и за изчистване от токсини.
   
   
  Изисквания към изследващите се :
  • да не са се хранили поне два часа преди изследването включително: кафе, алкохол ,газирани напитки , цигари;
  • жените да не са в месечен цикъл;
  • пациентите да нямат поставен пейсмейкър;
  • да се свалят всички метални бижута  и предмети по дрехите (подходящо е облекло без метални копчета ,ципове и катарами);
  • да  се изключат всички  електронни устройства  по време на изследването;
  • при децата  – да са около 5 годишни или да могат да седят спокойно около половин час;
   
   
  Изследванията се извършват от сертифициран специалист.
   
  Анализите на резултатите и консултациите  се  изготвят от квалифицирани лекари в
  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  АВИЦЕНА.
   
   
  Ценоразпис:

  1.    Цялостна диагностика / на всички органи и системи/ с „ИМАГО СЕНЗИТИВ 530СЕ“  и“ ДИАЛОГ НОВА“ с   лекарската  консултация   -  60 лв.

  2.    Диагностика  на патогени  / бактерии ,вируси ,паразити / – 30 лв.

  3.    Проверка на патогени след  биорезонансна терапия -20лв.

  4.    Компютърна  биорезонансна / метакорекция/терапия  -  10 лв на процедура  /минимално  10 процедури/.

  5.    Терапия  с честотни генератори – 10 лв. на час.

  6. Детоксикилраща / лимфдетокс/ програма -10лв.
   
   
   
   
  .