Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Медицински център  Авциена преглага на своите пациенти кабинет по ХИРУРГИЯ


  В кабинета по хирургия в Медицински център  Авицена  се извършват следните дейности 

  • Консултативни прегледи
  • Хирургични интервенции с локална анестезия
  • Обработка на рани - инцизии, пункции, дренажи и др.


  Телефони за информация:
  02 866 55 80 , 0894 363 074  /  email: office@mc-avicena.com